Iako ili i ako

Ova reč se piše sastavljeno sa značenjem premda, mada.

U svim drugim slučajevima piše se odvojeno.

Primeri:

Došao sam iako sam bio prehlađen.

Ako možeš i ako znaš, pomozi.