Gospođica ili gospođa

Kada mislimo na udatu osobu, onda ćemo je oslovljavati sa gospođo, a kada mislimo na neudatu devojku ili ženu, oslovljavaćemo je sa gospođice.

Primer:

Gospodin i gospođa Petrović su već stigli, a njihove ćerke, gospođice Petrović, još uvek nema.