g-đa, g-đica ili gđa, gđica/ gdin ili g.

Kada je reč o skraćenicama za reči gospođa, gospođica pravilni su isključivo primeri gđa, gđica i to bez tačke.

Gđica Milica Janković je naš ugledni lingvista.

Gđa Petrović je divna žena.

Skraćenica za reč gospodin isključivo je g. Dok će skraćenica za reč gospoda biti gg.