Dva jaja ili dvoje jaja

Pravilan će biti izraz dva jaja, dok će zbirni brojevi dvoje, troje, četvoro najčešće biti upotrebljavani kao nepromenljivi, kao u sledećim primerima žena sa dvoje/troje/četvoro dece.

Primeri:

U smesu dodati dva jaja.

Dva jaja su ti dovoljna za doručak.