Došao je sa kolima ili došao je kolima

Instumental sa predlogom koristi se kada ima značenje društva. 

Primer: 

Došla sam sa drugaricama. Idem u šetnju sa sinom.

Instrumental bez predloga koristi se kada ima značenje sredstva.

Primer;

Pišem olovkom. Putujem avionom.