Dole potpisani ili dolepotpisani

Prema Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna oba izraza su tačna i pravilna. Izraz dole potpisani će se koristiti kada posebno želimo da naglasimo prilog. Preporučuje se i izraz potpisani ako nema potrebe za naglašavanjem priloga.

Primer:

Dole potpisani Petar Petrović.

Potpisani Petar Petrović.