Dođavola ili do đavola

Pravilan će biti izraz do đavola kako se i predlaže u Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna.

Primer:

Do đavola! Opet sam pogrešio na istim pitanjima na testu iz srpskog.