Doćiću ili doći ću

Glagoli koji se u infinitivu završavaju na -ći (reći, peći, seći..) u futuru I uvek se pišu odvojeno od pomoćnog glagola hteti i tada se futur I ponaša kao složen glagolski oblik. Zato će pravilni biti sledeći izrazi:

 

Ukoliko se glagoli u infinitivu završavaju na -ti (pevati, misliti, nositi, učiti...) u futuru I pomoćni glagol hteti će se pisati zajedno sa glavnim glagolom i tada će futur I imati oblik prostog glagolskog oblika. Primeri za ovaj slučaj su:


Doći ću na vreme na posao.

Misliću o tvojim rečima dugo, dugo.