Dobrodošli ili dobro došli

Kako se navodi u Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna kada se misli na pridev, tada će se pisati sastvljeno.

Kada se misli na uzvik, pisaće se rastavljeno.

Primeri:

Svaka dobronamerna kritika je dobrodošla.

Dobro došli!