Direktorki ili direktorci

Dativ imenice direktorka glasi direktorki.

Primer:

Predala sam direktorki svu potrebnu dokumentaciju.