Deveci ili devetki

Dativ i lokativ imenice devetka biće devetki. Kod dvosložnih i nekih trosložnih imenica sa suglasničkom grupom -tk po pravilu ne dolazi do sibilarizacije u dativu i lokativu: tetki, patki, motki, devetki, Vlatki.


Primer:

Poslaću tetki poklon za rođendan.