Deda Milanom ili dedom Milanom

Kada je reč o ovakvim konstrukcijama uvek je prva reč neizmenjena, a druga se menja po padežima, s tim što se, osim u nominativu, piše i crtica.

Primeri:

Deda Milan je moj deda.

Sa deda-Milanom idem u šetnju.