Davaoc izjave ili davalac izjave

Pravilno će biti davalac, čitalac, slušalac, gledalac u nominativu jednine, dok će u genitivu jednine biti davaoca, čitaoca, slušaoca, gledaoca.

Primeri:

Davalac izjave je naš proslavljeni fudbaler...

Od gledaoca zavisi da li je emisija gledana ili ne.