Dato ili dano

Glagol dati u glagolskom pridevu trpnom glasi: dat ili dan, tj. gradi se dodavanjem bilo nastavka -n ili nastavka -t na osnovu. Isti je slučaj i kod glagola koji se dobijaju dodavanjem prefiksa na ovaj isti glagol (prodat/prodan, izdat/izdan, predat/predan).

Primeri:

U datim primerima pronađi uljeza.

Predana je knjiga na lekturu.

Izdat je lek na recept.

U svakodnevnom govoru češće se upotrebljava glagolski pridev trpni koji se gradi dodavanjem nastavka -t.

Primeri:

Poklon dat majci.

Vreme dato za odmor.

Kuća data deci u nasledstvo.