Dal' ili da l'

Rečca li uvek se piše odvojeno. Tako da će pravilno biti da li ili je li. U slučaju kada želimo da skratimo izraz u obzir dolazi samo je l' i da l'.

Da li želiš da se prošetamo?

Je l' želiš da se vidimo večeras?