Cigara ili cigareta

Prema Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna reč cigara sa značenjem cigareta dopuštena je isključivo u familijarnom izražavanju.

Primer:

Daj mi jednu cigaru.