Će mo ili ćemo

Glagol hteti u futuru I glasi:
1. ja hoću, ću
2. ti hoćeš, ćeš
3. on, ona, ono hoće, će

1. mi hoćemo, ćemo
2. vi hoćete, ćete
3. oni hoće, će

Tako da se enklitički, kraći oblik ovog glagola uvek piše zajedno, a ne odvojeno.

Mi ćemo doći na vreme.

Da li ćete doći kod mene na rođendan?