Čak štaviše ili čak/štaviše

Izraz čak štaviše je čest u svakodnevnoj komunikaciji, ali je nepravilno upotrebljen jer je taj izraz primer za pleonazam. Reč čak i reč štaviše su sinonimi i imaju isto ili slično značenje i znače pored svega. Tako da će pravilno biti reći ili čak ili štaviše, a nikako obe reči istovremeno.

Štaviše, mislim da je on ipak u pravu.

Čak, mislim da je on ipak u pravu.