Budi bog s nama ili budibogsnama

Prema Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna pravilno će biti budi bog s nama.

Primer: 

Budi bog s nama šta je on nama sve napričao.