Bezkontaktno ili beskontaktno

Ova reč je sastavljena od reči bez i kontakt, pa će pravilno biti beskontaktno jer dolazi do glasovne alternacije jednačenja suglasnika po zvučnosti (glas z pralazi u glas s ispred bezvučnog glas k).

Primer:

Danas je moguće beskontaktno merenje temperature površine tela uz pomoć infracrvene kamere.