Bezkompromisan ili beskompromisan

Pravilno upotrebljena reč je beskompromisan jer u reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti.

Primer:

Kada su odluke u pitanju, on je beskompromisan.