Ankicin ili Ankičin

Pravilno će biti Ankičin jer dolazi do promene glasa C u glas Č-palatalizacija.

Primer:

Ovo je Ankičina knjiga.