29.3. 2012 ili 29.3. 2012.

Godine, ukoliko je reč o nekim datumima ili kada označavaju vreme dešavanja nekog događaja, uvek se pišu sa tačkom.

Rođen sam 23. 9. 1980. godine.

Godine 1389. desila se Kosovska bitka.

Pošao sam u osnovnu školu 1993. godine.