Srpski književni jezik

Prema tome kojim se glasovima zamenio stari glas jat, u srpskohrvatskom jeziku postoje tri izgovora:
ikavski (mliko, dite), ijekavski (mlijeko, dijete) i ekavski (mleko, dete).
Prema upitnoj zamenici za lica i stvari postoje tri narečja:
čakavsko (ča?), kajkavsko (kaj?) i štokavsko (što/šta?).
Prema razvitku akcenta i oblika štokavsko narečje se deli na starije štokavske dijalekte i mlađe štokavske dijalekte, odnosno novoštokavske.

Srpski književni jezik nastao je na osnovu mlađih štokavskih dijalekata (novoštokavskih): istočnohercegovačkog (ijekavski izgovor) i šumadijsko-vojvođanskog (ekavski izgovor).

Srpskohrvatski jezik

1. čakavsko narečje

2. kajakvsko narečje

3. štokavsko narečje

Štokavsko narečje

1. ekavski izgovor                                                                                                                               

a) prizrensko-timočki                                                                      

b) slavonski ekavski                                                                        

v) kosovsko-resavski                                                                                                          

g) šumadijsko-vojvođanski

2. ijekavski izgovor

a) zetsko-južnosandžački

b) istočno-hercegovački  

3. ikavski izgovor  

a) posavsko ikavski

b) mlađi ikavski

v) istarski ikavski