Sintaksa i sintaksičke jedinice

Sintaksa je deo nauke o jeziku koja proučava postupke na osnovu kojih se od reči formiraju rečenice kao celovite jedinice pisane i usmene komunikacije.
Sintaksičke jedinice su:

  1. Komunikativna rečenica
  2. Predikatska rečenica
  3. Sintagma
  4. Reč

 Komunikativna rečenica ili iskaz 

Komunikativna rečenica ili iskaz je sintaksička jedinica koja iznosi jednu celovitu i završenu misao ili poruku. Ona počinje velikim slovom i završava se tačkom. U okviru jedne komunikativne rečenice može se naći jedna ili više predikatskih rečenica.
Ustali smo rano, spremili se i otišli na izlet.
Jutros smo ustali rano.
Njih dvoje su otišli na izlet.

Predikatska rečenica ili klauza 

Predikatska rečenica ili klauza je sintaksička jedinica koja se formira pomoću glagola u ličnom glagolskom obliku. U jednoj komunikativnoj rečenici ćemo imati onoliko predikatskih rečenica koliko budemo imali glagola u ličnom glagolskom obliku.
Ustali smo rano, spremili se i otišli na izlet. 3 predikatske rečenice u okviru jedne komunikativne rečenice
Jutros smo ustali rano. 1 predikatska rečenica u okviru jedne komunikativne rečenice
Njih dvoje su otišli na izlet. 1 predikatska rečenica u okviru jedne komunikativne rečenice

Sintagma

Sintagma je sintaksička jedinica koja označava grupu reči koje su povezane značenjem i funkcijom. Prema vrsti glavne reči, sintagme se dele u sledeće grupe:

  1. Imeničke sintagme (imenica je glavna reč) Milošev stari istorijski atlas
  2. Pridevske sintagme (pridev je glavna reč) veoma uspešna
  3. Priloške sintagme (prilog je glavna reč) izrazito dobro
  4. Glagolske sintagme (glagol u neličnom glagolskom obliku je glavna reč) čitati knjige

 Reč

Reč ili morfosintaksička reč je sintaksička jedinica koja se odnosi na sve vrste reči koje imaju određenu sintaksičku funkciju i koje učestvuju u formiranju određenih sintaksičkih konstrukcija. Postoje konstituentske i pomoćne reči. Konstituentske reči su: imeničke, pridevske, priloške i glagolske. Pomoćne reči su: predlozi, veznici i rečce.