Prevoj vokala

Pod pojmom prevoj vokala podrazumeva se stara glasovna promena koja se odnosi na promenu vokala (samoglasnika) u korenu jedne reči, čime su se stvarale reči srodnog ali različitog značenja. Rezultat ovakvih alternacija su promene vokala između reči sa istim korenom. Samu fonetsku alternaciju mogu činiti dva vokala ili više vokala.

prati-perem (promena a:e)
zvati-zovem (promena a:o)
roditi-rađati (promena o:a)

U pojedinim rečima prevoj vokala može biti kada se promeni samo dužina:

leći-legati
izmisliti-izmišljati