Nepostojano A

Fonetska alternacija Nepostojano A najčešće se uočava u nominativu jednine i genitivu množine. Prisutna je i kod imenica, i kod prideva, i kod glagola.  A čest je slučaj da se javlja i kod predloga.

Nepostojano A kod imenica:

nominativ jednine: devojka, pisac, rebro
genitiv jednine: devojke, pisca, rebra
nominativ množine: devojke, pisci, rebra
genitiv množine: devojaka, pisaca, rebara 

Nepostojano A kod prideva:

dobar-dobra
topao-topla
jasna-jasna

Nepostojano A kod glagola:

ja sam- mi smo
ja sam išao-ona je išla
ja sam rekao-ona je rekla

Nepostojano A kod predloga: 

sa, s (sa mnom, s tobom)
ka, k (k meni, ka kući)
uz, uza (uz nju, uza me)
nad, nada (nad kućom, nada mnom)
pred, preda (pred tobom, preda mnom)

U ovim slučajevima nikako nije dozvoljeno upotrebljavati predlog s, k, pred, uz, nad sa apostrofom.