Jotovanje

Kada se nenepčani suglasnik nađe ispred glasa J onda on prelazi u prednjonepčani suglasnik i takva promena se naziva jotovanje.

zubni suglasnici d, t, z, s, c + j > đ, ć, ž, š

usneni suglasnici b, p, m, v + j > blj, plj, mlj, vlj

sonanti l, n + j > lj, nj

zadnjonepčani k, g, h + j > č, ž, š

Jotovanje se javlja u komparativu prideva, konjugaciji, deklinaciji i prilikom tvorbe reči.

Jotovanje u komparativu prideva: 

brz-brži
tvrd-tvrđi
beo-belji
jak-jači
tih-tiši

Jotovanje u prezentu: 

vezati-vežem
glodati-glođem
vikati-vičem
mahati-mašem
pisati-pišem

Jotovanje u trpnom glagolskom pridevu: 

voleti-voljen
maziti-mažen
nositi-nošen

Jotovanje u imperfektu: 

paziti-pažah
paliti-paljah
nositi-nošah

Jotovanje u instrumentalu:

smrt-smrću
so-solju
glad-glađu

Jotovanje u tvorbi reči:

koren-korenje
grm-grmlje
noga-nožurda
pile-pileći
poniziti-ponižavati

Odstupanja od jotovanja

razjedinit
nadjačati
injekcija
katjon