Jednačenje suglasnika po zvučnosti

Kada se u okviru jedne reči nađu dva suglasnika nejednake zvučnosti, oni teže da se izjednače tako što se prvi jednači prema drugome.

Jednačenje suglasnika B prema suglasniku P

nominativ: vrabac

genitiv: vrapca< vrabac < vrabca > vrapca

Jednačenje suglasnika P prema suglasniku B

ćevap+džinica> ćevapdžinica> ćevabdžinica

Jednačenje suglasnika D prema suglasniku T

od+kriti> odkriti> otkriti  

Jednačenje suglasnika Z prema suglasniku S

raz+pasti> razpasti> raspasti    

Odstupanja od jednačenja suglasnika po zvučnosti

Glas D ispred glasova S i Š nikada se ne zamenjuje sa svojim bezvučnim parom T.

predstava
predsednik
sredstvo
gradski
odsustvo

oetati
poišati
otampati
prekolski
odšteta 

U nekim stranim rečima takođe neće doći do jednačenja suglasnika po zvučnosti.

Vašington
dragstor
pingpong
postdiplomski
jurisdikcija
Mekdonalds
brejkdens