Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe

Prvi slučaj jednačenja suglasnika po mestu tvorbe je kada se dentalni suglasnici (z, s) nađu ispred prednjonepčanih (j, lj, nj, đ, ć, dž, č, ž, š) prelaze u prednjonepčane glasove ž, š.

nošnja od nosnja
prošnja od prosnj
pažnja od paznj
mržnja od mrznja 
mašću od mastju, mau
čežnja od čeznja
gvožđe od gvozdje, gvoe

Odstupanja od jednačenja suglasnika po mestu tvorbe

sjediniti  a ne šjediniti
snjegovi a ne šnjegovi
razljutiti a ne ražljutiti
izljubiti a ne ižljubiti        

Drugi slučaj jednačenja suglasnika po mestu tvorbe je kada se glas N nađe ispred glasova B, P onda se zamenjuje sa glasom M.  

stambeni
prehrambeni
odbrambeni
zelembać

U izvedenim rečima N uvek prelazi u M, dok u složenicama N ostaje nepromenjeno, i onda je reč o odstupanju.

Odstupanja od jednačenja suglasnika po mestu tvorbe       

jedanput
vanbračni
stranputica