Gubljenje suglasnika

Kada se dva ista glasa u okviru jedne reči nađu jedan do drugog, jedan se gubi, odnosno uprošćava se suglasnički skup radi lakšeg izgovora te reči.

Rus+ski> russki> ruski
bez+zvučni> bezzvučni> bezvučni
bez+žični> beični> bežžični> bežični

* pre gubljenja suglasnika, primećujemo i jednačenje suglasnika po mestu tvorbe 

Odstupanja od gubljenja suglasnika

U nekim rečima neće doći do gubljenja suglasnika zato što bi se u tim slučajevima izgubili smisao i značenje te reči.
crnooka
vakuum
neefikasan
najjači
vannastavni

Gubljenje suglasnika T 

nominativ: otac
genitiv: oca< otac> otca> oca 
*glas c je afrikata, odnosno sliveni glas koji je nastao od glasova t i s, pa se iz tih razloga gubi glas t 

mastan> masna
častan> časna
zadatak> zadatki> zadatci> zadaci
*pre gubljenja suglasnika izvršila se sibilarizacija (k:c) 
svetac> svetci> sveci 

Odstupanja od gubljenja suglasnika T

azbestni
protestni
studentkinja
aoristni
pijanistkinja

Gubljenje suglasnika D 

od+držati> oddržati> održati
pod+ držati> poddržati> podržati

Odstupanja od gubljenja suglasnika D

poddijalkat
preddržavni

Gubljenje suglasnika S 

varoš+ski> varošski> varošški> varoški
Prag+ski> pragski> pražski> prašski> praški
momak+ski> momakski> momačski> momački

* u ovim slučajevima imamo i palatalizaciju ili jednačenje suglasnika po zvučnosti pre nego što se izvrši gubljenje suglasnika

Odstupanja od gubljenja suglasnika S

pokućstvo
preimućstvo
po mogućstvu