Glagolski oblici, vremena i načini

U srpskom jeziku postoji 14 glagolskih oblika. Od toga je 6 glagolskih vremena koja označavaju prošlo, sadašnje i buduće vreme, 3 načina koji označavaju stav govornika prema nerealizovanoj radnji i 5 neličnih glagolskih oblika.

Glagolski oblici u srpskom jeziku se dele na lične i nelične, odnosno na one koji razlikuje i na one koji ne razlikuju lica.

Nelični glagolski oblici su: infinitiv, glagolski prilog sadašnji, glagolski prilog prošli, glagolski pridev radni i glagolski pridev trpni. Lični glagolski oblici su svi ostali.
Glagolski oblici mogu biti prosti i složeni. Složeni glagolski oblici su oni koji se grade od nekog pomoćnog glagola i glagola koji se menja. To su perfekat, pluskvamperfekat, futur II, potencijal.
Pojedini glagolski oblici razlikuju rod, a to su svi oni koji se grade uz pomoć glagolskog prideva radnog i to su perfekat, pluskvamperfekat, potencijal, futur II i pasiv.

Glagolska vremena su:

1) prezent-ja pevam
2) perfekat-ja sam pevala
3) aorist-ja otpevah
4) pluskvamperfekat-ja sam bila pevala
5) imperfekat-ja pevah
6) futur I-ja ću pevati

Glagolski načini su:

1) futur II-ja budem pevala
2) imperativ- (ti) pevaj
3) potencijal-ja bih pevala

Nelični glagolski oblici su:

1) infinitiv-pevati
2) glagolski prilog sadašnji-pevajući
3) glagolski prilog prošli-(ot)pevavši
4) glagolsi pridev radni-pevala
5) glagolski pridev trpni-pevana