Dobro došli na srpskijezik.rs

Sajt srpski jezik je namenjen učenicima, profesorima, studentima i svim ljudima koji vole jezik i pravilno izražavanje, kao i svima koji vole da uče preko interneta, a koji žele da nauče gramatiku srpskog jezika, da se pripreme za školske obaveze ili da obnove svoja znanja.

Pored lekcija iz gramatike, srpski jezik nudi Vam mogućnost da profesorima srpskog jezika postavite pitanja u vezi sa nedoumicama koje Vas muče iz gramatike, pravopisa i jezičke kulture.

Kroz testove moći ćete da proverite sve što ste naučili čitajući naša predavanja u sekciji gramatika ili da vežbate za kontrolne zadatke i testove koje ćete imati u školi ili da se jednostavno pripremite za malu maturu i prijemne ispite na fakultetima.

Za sve jezičke sladokusce sekcije jezičke nedoumice i pitajte profesora biće prava zanimacija koje će kroz primere iz svakodnevnog govora objasniti sve što predstavlja jezičke i pravopisne nejasnoće i nedoumice sa kojim se srećemo svakodnevno dok gledamo televiziju, surfujemo po internetu ili razgovaramo.

Uz korišćenje priznate gramatičke i pravopisne literature i uz iskustva profesora srpskog jezika i književnosti Vaš i naš srpskijezik.rs mesto je na kome ćete uz zabavu naučiti dosta stvari i proveriti svoje veštine i znanja iz gramatike i pravopisa srpskog jezika.

Prijatan boravak na sajtu želi Vam srpski jezik tim!